யாழ்ப்பாணத் தொழில் வங்கி

Step 2 of 2 - Sending your CV to jobs.jaffnaonline.info for a Job

  1. Valid Email ID important
  2. Recently Taken, Colour

  3. Optional
  4.  
    Once you Click Submit ,it may take few seconds to few minutes to give the confirmation page ,depends on the file size ,you upload .
Jobs.Jaffnaonline.info - Jaffna's First Job Bank -Sumbit ஐ கிளிக் செய்தபின் சில நொடிகள் காத்திருக்கவும்.
நீங்கள் அப்லோட் செய்யும் கோப்புகளின் அளவைப்பொறுத்து சில நிமிடங்கள் வரை செல்லலாம்.